De afdeling Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit alle GroenLinks leden in Zeeuws-Vlaanderen. De afdeling biedt leden de mogelijkheid mee te denken en te discussiëren over het beleid van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, maar ook over de provinciale, landelijke en Europese politiek.

Met name de Zeeuws-Vlaamse GroenLinks-gemeenteraadsfracties worden ondersteund en kritisch gevolgd; onder meer via een aantal werkgroepen, die actief zijn als steunfracties. Verder draagt de afdeling zorg voor de opstelling van gemeentelijke verkiezingsprogramma's en het voeren van lokale verkiezingscampagnes. Tijdens verkiezingsperiodes worden openbare discussie bijeenkomsten georganiseerd, zoals politieke cafés. Daarbij wordt jaarlijks ook twee maal een Algemene Ledenvergadering gehouden: één in het voorjaar en één in het najaar. De afdeling is een onderdeel van de landelijke partij GroenLinks, maar voert haar eigen beleid. Heb je interesse om actief lid te worden? Door in het menu bovenaan op Doe Mee te klikken kun je meer informatie bekijken over wat er zoal gebeurt en hoe je zelf mee kunt doen.

Je kunt de afdeling ook steunen met een (extra) gift op rekening NL21TRIO0781359104 t.n.v. GroenLinks Zeeuws-Vlaanderen.